To view this page ensure that Adobe Flash Player version 11.1.0 or greater is installed.

REPORTAGE ROBOTAUTOMATION Andreas Rask Vd och Jörgen Mossberg säl- jare på Arho Ab. LÖNSAM AUTOMATION FÖR SMÅFÖRETAG Med kollaborativa robotar och nya användarvänliga gränssnitt öppnar sig helt nya möj­ ligheter till automatisering även för mindre företag. Arho AB visade smarta lösningar för besökare på Elmia Subcontractor. TEXT GABRIELLA MELLERGÅRDH För fem år sedan blev Arho AB återförsäljare av och kraftsensorer, alla med plug and play för Det är så enkelt att göra programmeringen att danska robotleverantören Universal Robot. Det enkelt handhavande. de som varit med på min demonstration brukar handlar om kollaborativa autonoma robotar – Operatören får upp gränssnittet direkt i sin klara det på en gång. som inte kräver omfattande säkerhetsutrust- kontrollpanel vilket förenklar programmeringen. Agenturen för UR-robotarna har varit ett stort ning utan som kan interagera med människan Tekniken har funnits länge men nu har man lyft för Arho. på ett helt nytt sätt. gjort gränssnitten oerhört användarvänliga, – Men med Robotiq ser vi ett ännu större lyft. säger Jörgen Mossberg, säljare på Arho AB. Med de här applikationerna når vi ut till en ännu bredare marknad med mindre verkstäder, SMARTA TILLBEHÖR TILL DIN ROBOT svets­industri och lackrobotar, säger Jörgen. På senare tid har Universal Robot öppnat upp RIKTIGT LYFT MED SVENSKA gränssnittet för tredjepartsleverantörer och det AGENTUREN FÖR ROBOTIQ är här det börjar bli riktigt spännande. Under När han ringer företag och presenterar olika ALLT FLER FÖRFRÅGNINGAR Elmia Subcontractor presenterade Arho sin lösningar brukar många dra öronen åt sig bara FRÅN SMÅFÖRETAGARE s­enaste nyhet – att man nu också har agen- man hör ordet ”robot”. Det känns för stort och Att stötta svenska företag som vill ta hem turen för kanadensiska Robotiq som utvecklat omöjligt för ”min lilla verksamhet”. produktion från låglöneländer och se till att en mängd olika tillbehör till UR-roboten. Det – Men när jag får komma ut och göra en behålla produktion här i Sverige med ökad handlar om adaptiva gripklor, 2D-visionkamera d­emonstration möter jag en helt annan attityd. lönsamhet med hjälp av specialmaskiner och 44 AKTUELL PRODUKTION / NR 8 2016